SingaporeanRita & Pita, 19
Premium Girls

34D-24-34/Singaporean
Goodge Street
£300/£400
Molly, 34
Elegant

34B-24-34/Singaporean
Belgravia
£150/£200
Halley, 32
Busty Girl

34D-24-34/Singaporean
Fitzrovia
£150/£200